Αφισοκόλληση ενάντια σε αναστολές, πρόστιμα και πιστοποιητικά

Αφισοκόλληση ενάντια σε αναστολές, πρόστιμα και υγειονομικά πιστοποιητικά σε περιοχές και κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.